İDARÎ PARA CEZALARI VE PARASAL HADLERİ GÖSTEREN LİSTE
5253 Sayılı Dernekler Kanunu (İdarî Para Cezaları)
       
Madde 01/01/2018 - 31/12/2018 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL)                     2018 Yılı Oranı (%) 01/01/2019 - 31/12/2019 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL)                    
32/a 1.046,00 23,73 1.294,00
32/b 1.046,00 23,73 1.294,00
32/d (2. Cümle) 1.046,00 23,73 1.294,00
32/d (3. Cümle) 2.098,00 23,73 2.595,00
32/g 2.098,00 23,73 2.595,00
32/h 1.046,00 23,73 1.294,00
32/ı 204,00 23,73 252,00
32/l 1.046,00 23,73 1.294,00
32/m 1.046,00 23,73 1.294,00
32/r 2.098,00 23,73 2.595,00
       
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu (İdarî Para Cezaları)
       
Madde 01/01/2018 - 31/12/2018 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL)                     2018 Yılı Oranı (%) 01/01/2019 - 31/12/2019 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL)                    
29/1 (1. Cümle) 1.468,00 23,73 1.816,00
29/1 (2. Cümle) 1.046,00 23,73 1.294,00
29/2 415,00 23,73 513,00
       
Dernekler Yönetmeliği (Parasal Hadler)
 
Madde 01/01/2018 - 31/12/2018 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL)                     2018 Yılı Oranı (%) 01/01/2019 - 31/12/2019 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL)                    
31 774.018,00 23,73 957.692,00
47 2.661,00 23,73 3.292,00
49 133.491,00 23,73 165.168,00
       
2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu  (İdari Para Cezaları)
       
Madde 01/01/2018 - 31/12/2018 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL)                     2018 Yılı Oranı (%) 01/01/2019 - 31/12/2019 Tarihleri Arasında Uygulanacak Miktar (TL)                    
115/1 Alt Sınır 212,00- Üst Sınır 438,00 23,73 Alt Sınır 262,00- Üst Sınır 541,00