Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın adı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi.