2019 yılı proje başvuruları 29/01/2019 tarihinde başlamıştır.
Derneklerin proje başvurularını https://sso.dernekler.gov.tr adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.
Program kapsamında desteklenecek proje konuları, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar https://www.siviltoplum.gov.tr/kurumlar/siviltoplum.gov.tr/Projeler/Prodes/BasvuruRehberi_2019.pdf sayfasında yer alan Başvuru Rehberinde açıklanmıştır.