Kamu sektörü, özel sektör ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, kâr amacı gütmeyen kuruluşların terör amacıyla kötüye kullanılmasının engellenmesi ve bu konudaki farkındalığın artırılması terörün finansmanıyla mücadele açısından büyük önem taşımaktadır.
Bu nedenle https://www.siviltoplum.gov.tr/rehberler adresindeki "Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Terörün Finansmanı Amacıyla Suistimalinin Önlenmesine Yönelik Rehber 2019TR" incelenerek bilgi edinilmesi gerekmektedir. Tüm sivil toplum kuruluşlarına duyurulur.