DERNEKLERİN İŞ VE İŞLEMLERİNİ YÜRÜTÜLDÜĞÜ E-DERNEK SİSTEMİ 14.02.2013 TARİHİNDE KAPATILMIŞTIR. 
18.02.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN DERNEKLER BİLGİ SİSTEMİ (DERBİS ) KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR. 
 
 
NOT   :DERBİS ŞİFRESİ ALMAK İÇİN

 Alınan Karar Fotokopisi ve Üst Yazı ile birlikte Dernek Başkanı 
(Nüfus Cüzdanı, Ehliyet vb. birlikte) bizzat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne Başvuracaktır.
 
Dernek adına şifre başvurusunda bulunmak için, alınması gereken yönetim kurulu karar örneği ;
KARAR ÖRNEĞİ   
Dernekler Bilgi Sisteminde (DERBIS) derneğimize ait is ve işlemleri
yürütmek için dernek başkanı…………………………….. görevlendirilmiş olup, dernek adına şifre almaya ve kullanmaya yetkili kılınmıştır.
 Dernek adına şifre başvurusunda bulunmak için, verilmesi gereken dilekçe örneği
 DİLEKÇE ÖRNEĞİ
 
                            NEVŞEHİR VALİLİĞİNE

            
Yönetim Kurulu’nun …… sayı ve ……………. Tarih kararı ile …………… dernek adına şifre almaya ve
kullanmaya dernek başkanı ......................yetkili kılınmıstır.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
  Ek: Karar Fotokopisi                                                                                


                                                                                                                                               

                                                                                   Dernek Başkanı