Sivil Toplum Destek Programı III
24.07.2019
Sivil Toplum Destek Programı III

           Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-II) Sivil Toplum Sektörü kapsamında Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen üçüncü dönem Sivil Toplum Destek Programının teklif çağrısı 10 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanmıştır. Toplam bütçesi 3 milyon Avro olan hibe programı ile sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapılarının, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Türkiye'den dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kar amacı gütmeyen kooperatifler ve AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların geliştirecekleri projelere, en az 60 bin avro, en fazla 100 bin avro hibe desteği sağlanacaktır.
 
Hibe programına son başvuru tarihi 17 Eylül 2019 saat 17:00 olup başvuruların Merkezi Finans ve İhale Birimi'ne yapılması gerekmektedir.
 
Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönemi ile ilgili başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiye ve başvuru dokümanlarına Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı web sayfasından (https://www.ab.gov.tr/51722.html) ulaşılabilmektedir.